• image
  • image
  • image

Onze diensten

De werkzaamheden van Gebrs. van Vijfeijken B.V. omvatten inmiddels:
1. Cultuurtechnische werken, te weten:
– het maaien van bermen
– het maaien van sloten en kanalen
– het maaien van beken en riviertjes (waterlopen)
– het planten, onderhouden en vellen van bomen
– het rooien van struiken en bospercelen
– het aanleggen en onderhouden van parken en plantsoenen
– het aanleggen, onderhouden en rooien van bospercelen.
2. Grondwerken.
3. Wegenbouwkundige werken, te weten:
– het aanleggen en onderhouden van half- en onverharde wegen en paden
– het aanleggen en onderhouden van halfverharde wegbermen
– het verlagen of aanvullen van bermen.
4. Waterbouwkundige werken, te weten:
– het aanleggen en onderhouden van sloten
– het onderhouden van beken, riviertjes en kanalen.
5. Sloopwerken.
6. Het verhandelen van:
– zand en grond
– halfverhardingen
– oeverbeschoeiingen
– straatmeubilair.
7. Het transport van eigen goederen.
8. De opslag van zand en grond.