• image
  • image
  • image

Certificering

Groenkeur BRL Groenvoorziening 2016

14637-2 Certificaat BRL Groen PDF1

ISO 9001:2015

Certificaat ISO 9001_2015

VCA**

VCA versie 2017-6.0

VCA versie 2017-6.0 2022-2025

CO2 Prestatieladder

Certificaat CO2 niveau 5 versie 3.1

Certificaat CO2 Niveau 5 versie 3.1 2022

Terugdringen CO2-emissie
Terugdringen van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, de zorg voor een leefbare omgeving en de zorg voor het milieu.
Gebrs. van Vijfeijken B.V. onderschrijft een ambitieus energie- en milieubeleid en wil met een eigen concreet programma bijdragen aan de reductie van haar CO2-uitstoot. Gebrs. van Vijfeijken B.V. heeft in 2017 het CO2-bewust certificaat conform de CO2-prestatieladder (trede 3) behaald en in april 2019 is trede 5 behaald.

WAT WIL GEBRS. VAN VIJFEIJKEN B.V. BEREIKEN?

De ambitie van Gebrs. van Vijfeijken B.V. is een CO2-reductie van 4% in 2024 in scope 1 en 2, dus in de uitstoot die door het bedrijf zelf wordt gegenereerd. Daarbij wordt 2016 als referentiejaar genomen.
Aangezien de CO2-uitstoot bij Gebrs. van Vijfeijken B.V. voornamelijk te wijten is aan brandstofverbruik, zijn gerichte maatregelen geformuleerd op dit gebied, namelijk:
• Bewustwordingsprogramma voor alle medewerkers door:
• Chauffeurscursus het nieuwe rijden
• Personeel instrueren en controleren op het niet lang warm draaien.
• Regelmatige controle op bandenspanning.
• Vervangingsbeleid voertuigen en machines:
– Ca. 1 bedrijfswagens per jaar vervangen voor een euro 6 voertuig
– Ca. 1 maaimachine per jaar vervangen voor een Tier 4 machine.
• Vervangingsbeleid handgereedschap:
– Over een periode van 5 jaar 50% van het motorgedreven handgereedschap vervangen door accu-gedreven handgereedschap.
Gebrs. van Vijfeijken B.V. wil in een later stadium ook doelen stellen in de keten. De beïnvloedbaarheid is hier echter beperkt, waardoor een aanzienlijk lager verwachte reductie.

WAT HEEFT GEBRS. VAN VIJFEIJKEN B.V. REEDS GEREALISEERD?

In 2017:
Op dit moment hebben is de tussenstand opgemaakt over de eerste helft van 2017. We richten ons voornamelijk op de reductie in brandstof, omdat hier het grootste resultaat te behalen is.
Als wij de gegevens van 2016 uitzetten tegen de gegevens van 2017 dan lijken we onze reductiedoelstelling van 2017 te behalen. Gebrs. van Vijfeijken B.V. Externe communicatie CO2 d.d. 15-09-2017.

We hebben de resultaten bekeken van zowel scope 1 en 2 en constateren een aanzienlijke reductie in scope 1. Reductie in scope 2 is niet behaald omdat de inkoop van groene stroom nog niet gerealiseerd is. Brandstof voor ruim 96 % verantwoordelijk is voor de scope 1 en 2-footprint. In het voorjaar van 2018 zullen wij de voortgangsrapportage over geheel 2017 presenteren.

In 2018:
In 2018 hebben wij de CO2 emissie opgesteld voor 2017, een tussentijdse emissie voor 2018 (1e helft) en hebben we een start gemaakt om het in 2019 trede 5 te gaan behalen. Hiervoor hebben wij een ketenanalyse opgesteld.

In 2019:
Op 2 april 2019 hebben wij het certificaat CO2-bewust Certificaat Niveau 5 behaald.

In 2020:

In 2016 zijn we gestart met de reductie van CO2. We hadden de ambitie om in de periode 2016 t/m 2020 een besparing te realiseren van 4%. Nu 2020 voorbij is kunnen we de balans opmaken. Tussen 2016 en 2020 hebben wij, als Gebrs. van Vijfeijken, een CO2 reductie kunnen besparen van 106 ton CO2 voor scope 1 en 2. Een besparing van uiteindelijk zo’n 10%. Een bijzondere prestatie. Deze besparing werd o.a. behaald door de aanschaf van zuinige machines, aanschaf zonnepanelen, aanschaf semi- of volledig elektrische auto’s, het “nieuwe stallen” en waar nodig samen rijden. Ook de bewustwordig onder het personeel speelde een voorname rol. De ambitie voor 2024 staat hierboven vermeldt en zal naar alle waarschijnlijkheid moeilijker haalbaar zijn.

Klik hier voor een doorverwijzing naar de site van SKAO.

CO2 Prestatie Downloads:
2016
CO2 emissie inventaris 2016
CO2 reductiedoelstelling 2020
Communicatieplan
Emissie inventarisrapport 2016
Managementverklaring
Overzicht deelname initiatieven

2017
CO2 emissie inventaris 2017
Emissie inventarisrapport 2017
CO2 emissie inventaris 2017 (incl scope 3)

2018
CO2 emissie inventaris 2018 (1e helft 2018)
Ketenanalyse
CO2 Emissie inventaris 2018
Emissie inventarisrapport 2018

2019
CO2 emissie inventaris 2019 (1e helft 2019)
Voortgangsrapport Ketenanalyse 2019 (1e halfjaar)
CO2 emissie 2019
Emissie inventarisrapport 2019
CO2 reductiedoelstelling 2020-1
Voortgangsrapport Ketenanalyse 2019

2020
CO2 emissie-inventaris 2020 (1e helft 2020)
Voortgang ketenanalyse 2020 (1e halfjaar)
CO2 emissie 2020
Voortgangsrapportage scope 1 en 2
Emissie inventarisrapport 2020
Voortgang ketenanalyse 2020
CO2 reductiedoelstelling 2021
Initiatief actieve deelname

2021

Voortgang ketenanalyse 2021 (1e halfjaar)
CO2-emissie 2021-1
CO2 emissie 2021 en voortgang
Voortgang ketenanalyse 2021
Initiatief actieve deelname 2021

2022
Voortgang ketenanalyse 2022 (1e halfjaar)
CO2 emissie 2022 1e helft
CO2 emissie 2022 en voortgang
Voortgang ketenanalyse 2022
Initiatief actieve deelname 2022
Reductiedoelstellingen 2020-2024